Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Následující “Všeobecné obchodní podmínky” platí pro všechny dodávky, výkony a služby poskytované firmou Jan Hájek Kokotek, Alien DNAobchod  na území České republiky, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Prodávající:

Jan Hájek Kokotek

Alien DNA obchod

IČO: 86646133

Pod Jarovem 2030/18, Praha 3

(dále jen “prodávající”)

Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího seobjednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání pro účely přepravce České pošty).

3. Realizace objednávek

Objednávky jsou přijímány prostřednictvím elektronického obchodu, elektronickou poštou a telefonicky. Zboží je dodáváno na odběratelem požadované místo.Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou a uvést následující údaje:

– jméno a příjmení a úplnou adresu kupujícího včetně PSČ /nebo obchodní jméno a sídlo/

– telefonický kontakt

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.Pokud zboží nebude skladem nebo bude momentálně nedostupné, vyrozumí prodávající o této skutečnosti neprodleně kupující elektronickou poštou nebo zprávou SMS.

4. Závaznost objednávek

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s Obchodními podmínkami e-shopu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotný dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

5. Expedice zboží

-osobní odběr v prodejně Alien DNA, Seifertova 1527/16, Praha 3 – Žižkov: zdarma

-na výdejní místa nebo do Z-Boxů dopravce Zásilkovna

-doporučenou zásilkou nebo balíkem České pošty

Dodávky zboží jsou realizovány po celé ČR neprodleně, ca. v průběhu 2-3 dnů, nejpozději však do 2 týdnů po potvrzení objednávky prodávajícím, Přepravu zboží zajišťuje prodávající a hradí kupující a to dle platného ceníku dopravy (balné, poštovné, dobírka):

Cenové rozsahy dopravy:

Zboží v celk. hodnotě do 980,- Kč: 99,- Kč

Zboží v celk. hodnotě od 981 do 1590,- Kč:  129,- Kč

Zboží v celk. hodnotě od 1591 do 4000,- Kč:  149,- Kč

Zboží v celk. hodnotě nad 4001,- Kč:  ZDARMA

Příplatek za platbu dobírkou (dopravce Česká pošta, a.s.): 59,- Kč

Kupující je povinnen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno nám ihned oznámit mailem nebo telefonicky.

V případě výměny zboží za jinou velikost náklady na opětovnou dopravu hradí kupující.

6. Platební podmínky

– platba v hotovosti nebo kartou při osobním odběru v provozovně

– platba kartou online prostřednictvím platební brány

– platba převodem na účet  (č.ú. 24069379/0800)

– platba na dobírku při převzetí zásilky se zbožím.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

7. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující musí o této skutečnosti informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky mailem nebo telefonicky.

a) Odeslat email na adresu infoZAVINÁČaliendna.cz s textem:

„Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:____________.

Datum a podpis.”

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávájící peníze za zboží zašle kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Vrací se pouze částka za zboží, nikoliv za dopravu zásilky. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

8. Záruční podmínky

Záruční lhůta je stanovena podle zákona na 24 měsíců od převzetí výrobku. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené mechanicky, nesprávným použitím nebo nevhodným ošetřením textilie. Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě. Kupující musí reklamované zboží doručit na adresu prodávajícího ( J. Hájek Kokotek, c/o Alien DNA, Pod Jarovem 2030/18, Praha 3 ) spolu s písemným oznámením specifikace vad, kopií dokladu o koupi zboží a volbou nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Náklady na přepravu reklamovaného zboží na adresu prodávajícího hradí zákazník. V případě kladné vyřízení reklamace je kupujícímu zasláno opravené nebo vyměněné zboží na náklady prodávajícího. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy a to:

– snížením kupní ceny

– náhradním dodáním zboží

– slevou při dalším nákupu

– odstoupením od smlouvy

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Kontaktní údaje

Jan Hájek Kokotek, obchod Alien DNA

Pod Jarovem 2030/18, Praha 3

adresa provozovny: Prodejna Alien DNA, Seifertova 1527/16, Praha 3

IČO:86646133

mailto: info@aliendna.cz

tel: +420 731 103 898

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2024. V neuvedených případech se řídí vztahy kupujícího a prodávajícího platným zněním Obchodního zákoníku pro právnické osoby a Občanského zákoníku pro fyzické osoby.